"Žiadne paušálne poplatky"

eBANKA

Mediálny plán a nákup od WDF.

Komplexné riešenie reklamnej online kampane pre eBanku, a. s. - kreatívne riešenie, mediálny plán, nákup médií.