3D konferencie pre Clarion Congress Hotel Prague

03. 03. 2010

WDF prešla v rámci vývoja webovej prezentácie pre Clarion Congress Hotel Prague do druhej etapy. 22.2.2010 sme spustili originálne prehliadacie aplikácie v sekcii konferencie, ktorá je pre klienta kľúčová. Jadrom aplikácie je panoramatický prehliadač. Ten uživatelovi umožňuje virtuálnu prehliadku prostoru zo sférických alebo kubických fotografií, a to v 3D formáte. Užívateľ si tak môže prezerať priestory v 360 stupňoch alebo priblížiť alebo oddialiť pohľad.

Interaktívne prvky, tzv. hotspoty, umožňujú prechod medzi pozíciami v miestnosti, zvýrazňujú dvere, ktorámi sa dá prejsť, alebo poskytujú informačný prehľad o ďalších miestnostiach. Súčasťou aplikácie je i rezervačný systém, ktorý na základe zadaných parametrou vyhľadá najvhodnejšiu miestnosť podľa potrieb klienta hotelu. Viecej na www.cchp.cz/cs/konference/ . Jedná sa o náročnú aplikáciu, ktorá vychádza zo súčasných trendov, ako prezentovať prehliadku priestoru interaktívnou formou. Zvolená technológia Adobe Flash patrí v tomto ohľade medzi dominantný spôsob, ako virtuálne prehliadky na webe prezentovať.
3D konferencie pre Clarion Congress Hotel Prague 3D konferencie pre Clarion Congress Hotel Prague 3D konferencie pre Clarion Congress Hotel Prague