eBeton.cz – nahliadnite do encyklopedie o betóne

10. 03. 2010

Pre Zväz výrobcov v ČR sme vyvinuli netradičný internetový portál ebeton.cz . Jeho cieľom je predstaviť verejnosti základné informácie o využití betónu a jeho typoch. Portál připomíná interaktívnu encyklopédiu zameranú na tento stavebný materiál.

Obsah webu je tak veľmi přínosný i pre laikov, ktorí zatiaľ len uvažujú o stavebných úpravách, ale nemajú predstavu, na koho sa môžu obrátiť. Prostredníctvom Google máp umožňuje portál užívateľovi vyhľadať kontakt na najbližšiu betonáreň. Odľahčená grafická forma webu predstavuje betón ako súčasť rôznych stavieb (rodinných domov, vozoviek, bytových domov, vodných priehrad a mostov). Pri vytváraní prezentácie bol kladený dôraz predovšetkým na originálny design prepojený s maximálnou funkčnosťou a jednoduchou ovládateľnosťou.
Ebeton Ebeton Ebeton Ebeton